آموزش زبان نصرت
آموزش زبان رزتا استونads
ads
ads
ads
ads
ads

افشاگری احمدی‌نژاد از دلیل برکناری متکی و ماجرای پیشنهاد ریاست سازمان انرژی اتمی به او

درباره برکناری متکی درچند سال گذشته روایت‌های متفاوتی نقل شده است. منوچهر متکی نقل ماجرا را تا زمان سرکار بودن دولت احمدی‌نژاد به صلاح نمی‌دانست و احمدی‌نژاد هم ماجرا را تا پایان دولتش به سکوت گذراند…

بعدا معاونان ایشان به ما گفتند که ما تعجب می‌کـردیم چـون ایشان از همان سه ماه قبل به ما گفته بود هرجا که می‌توانید برای من سفر هماهنگ کنید. فقط سفر باشد هـرجا بود مشکلی نیست.

ahmadi nejad 355
به گزارش نامه، روزنامه تهران امروز نوشت:

درباره برکناری متکی درچند سال گذشته روایت‌های متفاوتی نقل شده است. منوچهر متکی نقل ماجرا را تا زمان سرکار بودن دولت احمدی‌نژاد به صلاح نمی‌دانست و احمدی‌نژاد هم ماجرا را تا پایان دولتش به سکوت گذراند. اما در فایلی که این روزها منتشر شده وی روایت جالبی از دلیل برکناری متکی نقل می‌کند.احمدی‌نژاد گفته:آقای متـکی در دوره اول کاندیدای من نبـود، در دولت دهم که اصـلا وزیـر من نبـود. من در دور دوم دولـت با ایشـان دیگر کاری نداشتـم وتمام کـارهای بین‌المللی به عهـده خودم بود. گذشت تا در اولین سفر دولت دهـم به نیـویورک، سه، چهـارتا دیپلمـات را که بنـده مخـالف اعزام اینها به کشورهای غربی بودم، ایشان به غرب اعزام کرد و آنها هم رفتند و پناهنده شدند. بعد از سفر نیویورک، در جلسه‌ای قضیه بررسی شد و بنا شد ایشان عوض شوند.به هرحال از روزی که تصمیم گرفتیم که ایشان وزیر نباشد، مداوم در سفر بود حتی در دولت هم که حضور پیدا می‌کرد سریع ناپدیـد می‌شد تا اینکـه بعد از سه ماه بـالاخره در سـاعت ۵ بعـد ازظهـر و بعد ساعت ۱۰ شب با ایشان وقت تنظیـم شد و به ایشان گفتیم که شما دیگـر در دولت وزیر نیستید ولی من دوست دارم شما به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سـازمان انـرژی اتمی فعالیت کنیـد. گفت من امشب می‌خواهم به سنـگال بروم و اصرار کرد که می‌روم. گفتم شما از نظر من وزیر نیستی ولی با این حال با هواپیمـای اختصاصی رفت و گفـت که دوشنبه ظهر بر می‌گردم.

احمدی‌نژاد گفته: من هم همانجا حکـم عزل ایشـان را صادر کـردم و نوشتم که دوشنبه عصر اعلام شود. دوشنبه در سفر استانی بودم، یک دفعه عصر گفتم شـاید از سفر برنگشته باشد؛ با دفتر تماس گرفتم که فعلا حکم را اعلام نکنند. گفتنـد پنج دقیقـه قبل اعلام کردیم. گفتم برداریـد تا مطمئن شویم که برگشتـه است. گفتند دیگر دیر شـده چون که در رسانه‌ها منتشر شده است. بعد که از سفر برگشتند، از مدیرکل تشریفات وزارت خارجه پرسیدم چرا دیر آمدید؟ گفت: دوشنبه ظهر جلسات رسمی تمام شد و بنا بود برگردیم ولی ایشان به من گفت که یک قرار شام بگذار و سفر را تمـدید کن. گفـت حتی اگر می‌توانید یک سفر دیگـر هم برای من همـاهنگ کن تا من از اینجا مستقیم به ایـران نروم. ضمنا زمانی هم که ایشان حکـم عزلـش اعلام شد، در هیچ جلسه رسمی نبوده است. احمدی‌نژاد گفته: بعدا معاونان ایشان به ما گفتند که ما تعجب می‌کـردیم چـون ایشان از همان سه ماه قبل به ما گفته بود هرجا که می‌توانید برای من سفر هماهنگ کنید. فقط سفر باشد هـرجا بود مشکلی نیست! این معاونان می‌گفتند ما نمی‌دانستیم چه اتفـاقی افتاده ولی ایشان اصـرار به سفر خـارجی داشتند. ماموریت‌ها را بـاید من به وزیر می‌دادم اما ایشان بدون هماهنگی با من همه جا می‌رفت و این سفرها نه نتیجه‌ای و نه گزارشی داشت.

منبع : نامه

برچسب:

تاريخ ارسال مطلب : ۷ شهریور, ۱۳۹۲ | دسته: خبر, خبر سیاسی

عضويتعضويت : ارسال جديدترين عکسها و مطالب داغ روز هر شب به ايميل شما [اينجا کليک کنيد] عضويت
توضيحاتي در باب خانم توکلی | خانم توکلی's آي دي AIM

تمام پست هاي نوشته شده توسط


قسمت نظرات برای این مطلب غیر فعال شده است.
?