آموزش جنسی

آموزش زبان نصرت
آموزش زبان رزتا استونآموزش بزرگ کردن سینه

آموزش بزرگ کردن سینه

این روش برای خانمهایی مناسب است که رشد پستانهایشان به حداکثر خود رسیده باشد. معمولاْ بسیاری از دختران پس از اتمام رشد پستانها در پایان دوران بلوغ، پستانهایی کوچک نسبت به جثه خود دارند که این می تواند موجب افسردگی ...  

تفاوت زن و مرد در روابط جنسی

تفاوت زن و مرد در روابط جنسی

   میل جنسی مرد: میل جنسی در مردان مانند مایکروویو است. در عرض چند ثانیه با آخرین ظرفیت کار می کند و به محض پخته شدن غذا سریعاً خاموش می شود.   میل جنسی زن: مانند اجاق الکتریکی است، آرام آرام داغ می شود ...  
پنج شنبه , ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

استخاره