بازی و تفریح

آموزش زبان نصرت
آموزش زبان رزتا استونتربیت سگ

تربیت سگ

روشهای آموزشی متفاوتی برای تربیت سگ وجود دارد و همچنین اهداف مختلفی از این آموزشها پی گرفته می‌شود، این اهداف شامل پایه‌ای‌ترین آموزش یعنی فرمانبرداری تا تخصصی‌ترین زمینه‌ها مانند اجرای قانون، مقاصد نظامی، جستجو و نجات، شکار، کار با احشام، کمک ...  

روش بازی تخته نرد

روش بازی تخته نرد

   تخته نرد چیست؟ تخته نرد ،بازی دو نفره ای است که در ان هر بازیکن ۱۵ مهره سفید یا ۱۵ مهره سیاه روی زمین بازی که از ۲۴ خانه تشکیل شده دارد و باید بر اساس عدد روی تاس و قوانین ...  
پنج شنبه , ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

استخاره