هوش

آموزش زبان نصرت
آموزش زبان رزتا استونتست هوش باحال

تست هوش باحال

خب یه تست هوش با حال پیدا کردیم که قبل از اینکه بری پایین باید حلش کنید   اول این را بخوانید فرض کن این عکس تو توی آفریقاست و تو با یه طناب به درخت وصل شدی و مثل لنگر کشتی تو هوا ...  
چهارشنبه , ۲۲ آذر , ۱۳۹۶

استخاره